Roel Stubbe

Roel is een ervaren en gedreven professional, die uitgebreide ervaring heeft opgedaan in verschillende rollen binnen grootschalige infrastructurele projecten. Hij is vanaf het begin betrokken geweest bij het ontwikkelen van Externe Kwaliteitsborging (EKB) voor de HSL-Zuid, de Betuweroute en bij ProRail Cluster Goederen en de Hanzelijn. Roel werkt sinds 2006 bij RWS in verschillende projecten en rollen als SCB-adviseur/coach, toetscoördinator en contractmanager. Roel heeft diverse workshops en trainingen gegeven op het gebied van EKB/SCB bij ProRail, RWS en Waterschappen.

Voor de Betuweroute is Roel medeauteur van het boek “Vertrouwen op Kwaliteit, Ervaringen met Externe Kwaliteitsborging”. Voor Elsevier ontwikkelde hij de opleiding UAV geïntegreerde contracten, op de onderdelen Systems-Engineering en Contractvorming.

De laatste jaren is Roel onder meer werkzaam als contractmanager op de (natte) clusters constructies en sanering. Hij kent als geen ander het (samen)werken binnen het IPM model. Daarnaast geeft Roel trainingen, cursussen en workshops op gebied van SCB.

Roel is sociaal en communicatief sterk; het gaat hem goed af om op verschillende niveaus te communiceren. Hij heeft grote kennis van de marktpartijen en heeft een pro-actieve en resultaatgerichte werkhouding. Roel is een teamspeler en kan daarbij zowel op abstract niveau processen aansturen als op operationeel niveau een inhoudelijke bijdrage leveren aan uw gewenste (project)doelstellingen.

roel