Contractmanager

Wat ga je doen als Contractmanager ?

Als inkoop- en contractmanager ben jij binnen Rijkswaterstaat expert op het gebied van inkoop- en contracten. Jij bent verantwoordelijk voor sturing en beheersing van prestatie- en dbfm conracten in de exploitatie, beheer- en onderhoudsfase en de sturing en beheersing van het gehele inkoopproces van kleinere projecten/contracten.

Je houdt je met name met contractuitvoering en daarnaast met contractvoorbereiding, -aanbesteding.
De inkoopstrategie en geldende kaders en richtlijnen vertaal je in het contract. Ook voer je (verplichte) meerwaardetoetsen en marktscans uit. Je zoekt veelvuldig naar afstemming met zowel jouw opdrachtgever als met leveranciers en zorgt ervoor dat er overeenstemming wordt bereikt over de inhoud van het contract. Zo nodig spreek je leveranciers aan op het (niet) nakomen van contractafspraken. Je voert systeem-, proces- en producttoetsen uit (of stuurt deze aan), zorgt voor productgerichte uitbesteding van toetsen en zorgt dat besluitvorming plaatsvindt over het al dan niet toekennen van kortingen, boetes en bonus/malus. Je analyseert risico’s vanuit de omgeving en het systeem en bespreekt deze met betrokkenen voordat een contract wordt afgesloten. Je ziet erop toe dat bij contracten is voldaan aan de randvoorwaarden, zoals afspraken met de omgeving en opdrachtgever.
Tot slot zorg jij ervoor dat uitvoeringswerkzaamheden worden beheerst door te sturen op tijd, geld, kwaliteit en risico’s. Bovenstaande voer je uit in het kader van ‘dienstbaar zijn aan de opdracht’.

Samen met anderen
Jij fungeert, namens jouw opdrachtgever, als eerste aanspreekpunt voor betrokkenen. Tevens treed je op als coach richting collega-adviseurs inkoop en contracten en als inhoudelijke vraagbaak. Je stuurt hen functioneel aan en zorgt ervoor dat beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Je stemt veelvuldig af met jouw projectteam, stakeholders en andere IPM-disciplines. Je zorgt voor een optimale kennisuitwisseling en –ondersteuning van de contractparter bij issues.

Elke dag beter
Je stuurt op kwaliteitsborging en deelt actief kennis en ervaringen binnen en buiten RWS en zorgt dat de PDCA-cyclus wordt toegepast en verbeteringen worden aangestuurd. En je zorgt voor verbeteringen in het inkoop- en contractmanagement proces, waaronder het streven naar administratieve lastenverlichting.

Wat wordt er van jou verwacht?

• Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in relevante richting (bijvoorbeeld GWW) ;
• Je hebt aantoonbare kennis en ervaring (indicatief 3-5 jaar) op het gebied van inkoop- of contractmanagement, preferent binnen het domein van Aanleg & Onderhoud;
• Je hebt aantoonbare ervaring (indicatief 3-5 jaar) in het leidinggeven aan /aansturen van teams;
• Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met ISO 9001 en SCB;
• Je hebt kennis van o.a. risicomanagement, SE, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, inkoopcontractering, relevante contractmodellen (prestatiecontracten D&C, , ingenieursdienstencontracten en DBFM) en aanbestedingswetgeving;
• Je hebt kennis van de van toepassing zijnde informatiesystemen.

• Je bent resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend;
• Organisatiesensitiviteit;
• Voortgangscontrole;
• Motiveren;
• Netwerken.

Bent u de juiste en ervaren Contractmanager voor de beheersing van lopende Prestatiecontracten?

Meer weten of direct solliciteren?

Klik op de knop "solliciteer op deze vacature" om direct te solliciteren. Voor meer informatie over deze vacature en andere mogelijkheden kun je contact met ons opnemen via

Solliciteren